Quảng cáo điều hướng dữ liệu trên nền tảng Big Data nhà mạng

  • Tối ưu hóa tỷ suất đầu tư bằng cách tiếu cận với những đối tượng khách hàng mục tiêu phù hợp nhật
  • Lọc tập khách hàng bằng các trường dữ liệu chuyên sâu để quảng cáo hiệu quả
  • Ngân sách linh hoạt cho mọi doanh nghiệp ở mọi quy mô
  • Thiết lập nhanh, dữ liệu real-time

Thúc đẩy kết quả
đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn

Số lượt truy cập trang web

Tăng số lượt đăng ký, thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng số lượt chuyển đổi bằng cách hướng đối tượng phù hợp đến trang web của bạn.

Số lượt cài đặt ứng dụng

Tăng số lượt cài đặt ứng dụng hoặc tối ưu hóa cho các sự kiện khác trên ứng dụng, cho phép bạn thu hút người dùng có giá trị cao một cách hiệu quả hơn.

Doanh thu bán hàng trực tuyến

Tăng doanh thu bán hàng trực tuyến bằng cách quảng cáo sản phẩm của bạn đến đối tượng khách hàng quan tâm nhất đến sản phẩm.

Giải pháp truyền thông tổng thể trên lợi thế nhà mạng

Xây dựng lộ trình,triển khai kế hoạch truyền thông trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp thông qua các nền tảng công nghệ của nhà mạng ứng dụng vào Marketing 360 độ.

Tích hợp các cộng nghệ truyền thông mới nhất của nhà mạng

  • Dịch vụ nghiên cứu khảo sát thị trường trên điện thoại
  • Dịch vụ SMS Brandname
  • Dịch vụ đo lường lắng nghe mạng xã hội